Senos valties prisiminimai

Sustojęs daug mačiusios valties laikas